Kopalnia Borynia-Zaofiówka-Jastrzębie Ruch “Jas-Mos”

Prace obejmowały dostawę i budowę instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych na kopalni. Instalacja posiada rurociąg na powierzchni, w szybie i w wyrobiskach dołowych do miejsca wylewu w ścianie. Wykorzystuje technologię wytwarzania i przesyłania mieszaniny doszczelniającej. W...

KWK Sośnica-Makoszowy Ruch „Sośnica”

Powierzono nam zabudowę stacji mieszaniny popiołowo-wodnej przy szybie VI dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”. W ramach zadania zrealizowaliśmy następujące prace: Etap I: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej – projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia. Etap II: zabudowa...

KWK Centrum

Dostawa i zabudowa stacji kontenerowej do podawania pyłów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 1) Kompletna instalacja składa się z trzech głównych elementów: pompa i rurociąg tłoczny o długości ok. 170m wody dołowej-procesowej, część technologiczna – kontener z Systemem Mieszalni Mobilnej o wydajności do 80m3/h (instalacja wytwarzania...

Zakład Górniczy Brzeszcze

Instalacja do wytwarzania i transportu mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk dołowych wraz ze stacją rozładowczą autocystern w rejonie szybu „Andrzej II” ZG Brzeszcze. 1) Hala przemysłowa jest pokryta płytą warstwową, w której znajdują się: instalacja do wytwarzania jednorodnej mieszaniny popiołowo-wodnej o wydajności min 100m3/h gotowej mieszaniny przy gęstości g=1500kg/m3, pompa...

Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.