Systemy podawania pyłu

Kopalnia Borynia-Zaofiówka-Jastrzębie Ruch “Jas-Mos”

Prace obejmowały dostawę i budowę instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych na kopalni. Instalacja posiada rurociąg na powierzchni, w szybie i w wyrobiskach dołowych do miejsca wylewu w ścianie. Wykorzystuje technologię wytwarzania i przesyłania mieszaniny doszczelniającej.

W ramach inwestycji realizowaliśmy następujące zadania:

  • wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej, w tym projektu budowlanego,
  • budowa wraz z dostawą instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych w kopalni,
  • budowa części powierzchniowej rurociągu – od urządzenia do zrębu szybu, wraz z dostawą materiałów,
  • budowa części szybowej rurociągu – od zrębu do wylotu na poziomie -400, wraz z dostawą materiałów,
  • budowa części podziemnej rurociągu – od wylotu na poziomie -400 do miejsc wlewu w ścianie, wraz z dostawą materiałów,
  • opracowanie składu mieszaniny doszczelniającej dla założonych warunków jej wykorzystania,
  • odbiór końcowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.