Systemy podawania pyłu

Шахта Борыня-Заофювка-Ястшембе Рух «Яс-Мос»

Работы включали поставку и сооружение установки для производства и подачи герметизирующих смесей на основе соленой воды и летучей золы с добавлением веществ, имеющихся на шахте. В установку входит трубопровод на поверхности, в шахтном колодце и подземных выработках до места заливки в стене выработки. Используется технология для производства и подачи герметизирующей смеси.

В рамках инвестиционного проекта были выполнены следующие задания:

  • выполнение технической и строительной документации, включая строительный проект;
  • сооружение и поставка установки для производства и подачи герметизирующих смесей на основе соленой воды и летучей золы с добавлением веществ, имеющихся на шахте;
  • сооружение наземной части трубопровода – от устройства до надшахтного копра, вместе с доставкой материалов;
  • сооружение шахтной части трубопровода – от копра до выхода на уровне -400, вместе с доставкой материалов;
  • сооружение подземной части трубопровода – от выхода на уровне -400 до места заливки в стене, вместе с доставкой материалов;
  • разработка состава герметизирующей смеси для поставленных условий ее использования;
  • конечная приемка с получением разрешения на использование.
Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.