Трубы стальные с фланцами ST

Przeznaczenie

Budowa rurociągów ciśnieniowych, w szczególności w instalacjach:

  • p.poż
  • odwadniania
  • technologicznych
  • sprężonego powietrza i gazów inertnych
  • transportujących ciecze niepalne, zawiesiny wodne i stałe (podsadzka, hydrotransport)
  • odmetanowania
  • klimatyzacji

Miejsce stosowania

  • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze: w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach górniczych (również w szybach) ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B» niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, które wydobywają kopaliny podstawowe i pospolite, a w szczególności węgiel kamienny
  • Zakłady górnicze na powierzchni, w tym w obiektach Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla (ZMPW)
Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.