Rury stalowe okołnierzowane z wykładką z tworzywa sztucznego STPE

Przeznaczenie

  • Budowa rurociągów ciśnieniowych do transportu wody, solanki, roztworów wodnych, cieczy agresywnych chemicznie lub innego medium
  • Wykonawstwo instalacji kopalnianych urządzeń klimatyzacyjnych, rurociągów technologicznych oraz wszelkiego rodzaju instalacji na powierzchni

Miejsce stosowania

  • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze: w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze na powierzchni
Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.