Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Oferta

Rury stalowe preizolowane okołnierzowane PST

Rury stalowe preizolowane okołnierzowane PSTPrzeznaczenie

  • Budowa rurociągów ciśnieniowych do transportu wody, solanki, roztworów wodnych, cieczy agresywnych chemicznie lub innego medium
  • Wykonawstwo instalacji kopalnianych urządzeń klimatyzacyjnych, rurociągów technologicznych oraz wszelkiego rodzaju instalacji na powierzchni

Miejsce stosowania

  • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze: w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze na powierzchni