Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Oferta

Rury stalowe okołnierzowane ST

Rury stalowe okołnierzowane STPrzeznaczenie

Budowa rurociągów ciśnieniowych, w szczególności w instalacjach:

  • p.poż
  • odwadniania
  • technologicznych
  • sprężonego powietrza i gazów inertnych
  • transportujących ciecze niepalne, zawiesiny wodne i stałe (podsadzka, hydrotransport)
  • odmetanowania
  • klimatyzacji

Miejsce stosowania

  • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze: w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach górniczych (również w szybach) ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, które wydobywają kopaliny podstawowe i pospolite, a w szczególności węgiel kamienny
  • Zakłady górnicze na powierzchni, w tym w obiektach Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla (ZMPW)