Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Oferta

Rury polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE

Konstrukcja

Szczegółowe wymagania dotyczące rur określone są w normie zakładowej ZN–32/2010 oraz dokumentacji techniczno-ruchowej DTR–32/2010.

Rury polietylenowe SPE posiadają następujące główne cechy konstrukcyjne:

  • wykonywane są jako wielowarstwowe metodą współwytłaczania (koekstruzji)
  • warstwy zostają ze sobą trwale połączone
  • dzięki opracowanej metodzie produkcyjnej, ścianka gotowej wielowarstwowej rury kompozytowej stanowi litą konstrukcję

 Rury z tworzyw sztucznych – system CARBOPIPE

Na rysunku przedstawiono zapis konstrukcji rury SPE z uwzględnieniem charakterystycznych warstw