Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Oferta

Rury polietylenowe preizolowane PSPE systemu CARBOPIPE

Rury polietylenowe preizolowane PSPE systemu CARBOPIPEW celu ograniczenia wymiany ciepła między wodą zimną, płynącą rurociągiem a otoczeniem (powietrzem płynącym wyrobiskiem), stosuje się izolację cieplną rurociągów, która stwarza dodatkowy opór cieplny oraz zmniejsza współczynnik przenikania i zależny od niego strumień ciepła. Izolacja cieplna powinna charakteryzować się:

 • niską przewodnością cieplną
 • dobrą odpornością ogniową
 • wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej
 • długotrwałą stabilnością struktury

Przeznaczenie

 • Budowa rurociągów ciśnieniowych do transportu wody, solanki, roztworów wodnych, cieczy agresywnych chemicznie lub innych mediów
 • Wykonawstwo instalacji kopalnianych urządzeń klimatyzacyjnych, rurociągów technologicznych oraz wszelkiego rodzaju instalacji na powierzchni

Miejsce stosowania

 • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
 • Zakłady górnicze: w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego (również w szybach)
 • Zakłady górnicze na powierzchni

Zalety

 • Niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • Bardzo dobra izolacja termiczna
 • Całkowita szczelność izolacji
 • Brak mostków termicznych na połączeniach
 • Niskie opory przepływu mediów (15-20% mniejsze od rur stalowych)