Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Oferta

Rury z tworzyw sztucznych – system CARBOPIPE

Niższe koszty budowy i eksploatacji rurociągów oraz uniwersalność i możliwość zamiany funkcji rurociągu.

Spyra Primo PolandSystem CARBOPIPE powstał przy współpracy z firmą SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o., która od ponad 30 lat produkuje rury i kształtki z tworzyw sztucznych. CARBOPIPE to kompletny, innowacyjny system rur, kształtek, armatury i osprzętu, przeznaczony do budowy rurociągów ciśnieniowych w zakładach górniczych.

Pobierz katalog Zobacz realizacje

Miejsce stosowania

Carbospec - Rury - 004.jpg

 • Zakłady górnicze: w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach górniczych (również w szybach) ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, które wydobywają kopaliny podstawowe i pospolite, a w szczególności węgiel kamienny
 • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
 • Zakłady górnicze na powierzchni, w tym w obiekty Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla (ZMPW)

Przeznaczenie

Budowa rurociągów ciśnieniowych w szczególności w instalacjach:

 • p.poż.
 • odwadniania
 • transportujących ciecze niepalne, zawiesiny wodne i zawiesiny stałe (podsadzka, hydrotransport)
 • technologicznych
 • sprężonego powietrza, gazów inertnych, odmetanowania, klimatyzacji

Zalety

Carbospec - Rury - 001.jpg

 • Znaczny spadek zużycia materiałów
 • Znacznie niższa waga w stosunku do rur stalowych
 • Usprawnienie i obniżenie kosztów: składowania, załadunku, transportu oraz wyładunku materiałów i osprzętu
 • Łatwiejsze i tańsze wykonawstwo wielu robót
 • Szybki montaż, demontaż, wymiana i konserwacja (łatwiejsze operowanie materiałami i sprzętem - bez konieczności użycia ciężkich spawarek czy dodatkowych urządzeń)
 • Proste stosowanie etapowego rozwoju sieci rurociągów, stanowiących główną część kosztów
 • Możliwość łatwego połączenia z siecią innych, istniejących wcześniej rurociągów w trakcie ich rozbudowy i wymiany
 • Bezproblemowe tworzenie odgałęzień
 • Znacznie niższe koszty eksploatacji (niskie opory przepływu mediów, wysoka gładkość powierzchni wewnętrznej, niezmienna hydraulika, najwyższa żywotność, wydłużony czas użytkowania, brak zjawiska korozji zewnętrznej i wewnętrznej oraz starzenia i zarastania rury, wysoka odporność na propagację pęknięć, uszkodzenia mechaniczne, uderzenia czy zarysowania)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!