Carbospec - innowacyjne rozwiązania dla górnictwa

od 2006 roku na rynku

Innowacyjne  rozwiązania dla górnictwa

Systemy podawania pyłu

Kopalnia Borynia-Zaofiówka-Jastrzębie Ruch „Jas-Mos”Kopalnia Jas-Mos

Prace obejmowały dostawę i budowę instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych na kopalni. Instalacja posiada rurociąg na powierzchni, w szybie i w wyrobiskach dołowych do miejsca wylewu w ścianie. Wykorzystuje technologię wytwarzania i przesyłania mieszaniny doszczelniającej.

W ramach inwestycji realizowaliśmy następujące zadania:

  • wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej, w tym projektu budowlanego
  • budowa wraz z dostawą instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych w kopalni
  • budowa części powierzchniowej rurociągu - od urządzenia do zrębu szybu, wraz z dostawą materiałów
  • budowa części szybowej rurociągu - od zrębu do wylotu na poziomie -400, wraz z dostawą materiałów
  • budowa części podziemnej rurociągu - od wylotu na poziomie -400 do miejsc wlewu w ścianie, wraz z dostawą materiałów
  • opracowanie składu mieszaniny doszczelniającej dla założonych warunków jej wykorzystania
  • odbiór końcowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

Powierzono nam zabudowę stacji mieszaniny popiołowo-wodnej przy szybie VI dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica.

W ramach zadania zrealizowaliśmy następujące prace:

  • Etap I: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej – projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Etap II: zabudowa stacji mieszaniny popiołowo-wodnej przy szybie VI dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica, zgodnie z opracowaną w ramach etapu I dokumentacją.

KWK Marcel

KWK Centrum