Kopalnia Borynia-Zaofiówka-Jastrzębie Ruch “Jas-Mos”

Prace obejmowały dostawę i budowę instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających na bazie wody słonej i popiołów lotnych z dodatkiem substancji dostępnych na kopalni. Instalacja posiada rurociąg na powierzchni, w szybie i w wyrobiskach dołowych do miejsca wylewu w ścianie. Wykorzystuje technologię wytwarzania i przesyłania mieszaniny doszczelniającej. W...

KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

Powierzono nam zabudowę stacji mieszaniny popiołowo-wodnej przy szybie VI dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica. W ramach zadania zrealizowaliśmy następujące prace: Etap I: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej – projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia. Etap II: zabudowa...

Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.